tenten 加速


SaaS Media Tech Story https://www.topsiteslike.com/buzzfeed.com/ https://www.thedodo.com/ https://www.thedodo.com/careers https://www.groupninemedia.com/brands/thedodo https://www.groupninemedia.com/careers/nowthis h... Fintech 金融科技(英語:Financial technology,也稱為FinTech),是指一群企業運用科技手段使得金融服務變得更有效率,因而形成的一種經濟產業。這些金融科技公司通常在新創立時的目標就是想要瓦解眼前那些不夠科技化的大型金融企業和體系。 即使在世界上最先進的數字經濟體之一的美國,這種金融服務變化的演變仍處於早期階段.
Topic Replies Views Activity
0 1335 April 19, 2018
0 1616 January 19, 2021
0 1278 January 17, 2019
2 1374 September 14, 2018
2 1951 September 25, 2018
0 1179 September 14, 2018
3 2615 September 12, 2018
0 1429 June 21, 2018
8 2794 June 14, 2018
0 1111 June 14, 2018
0 1480 June 5, 2018
0 1153 April 21, 2018
2 1444 April 13, 2018